مشارکت در ساخت

مشارکت با شرایط مناسب (60-40)  و متریال درجه یک

اجرای پروژه های ساختمانی و مشارکت درساخت که در سطح شهر تهران در محدوده مناطق 1-2-3-6-12-13 انجام شده است.

 

 

آدرس پروژه های ساخته شده:

-1 پروژه اوین: اوین ،میدان دانشگاه،هشترودی ،بیضاوی غربی،کوچه امین ،شکران  ،روبروی پارک موعود

-2 پروژه دریان نو 5: ستارخان ،دریان نو،خیابان چهارم دریان نو،میدان دریان نو،ضلع شرقی میدان

-3 پروژه دریان نو 2: دریان نو،چهارم دریان نو،نبش خیابان سوم دریان نو

-4پروژِه شریف: امیرآباد شمالی،خیابان)فرشی مقدم( میدان ایثار سمت راست اولین کوچه سمت چپ،خیابان دودانگه

-5 پروژه اقتصادی: امیرآباد شمالی، خیابان دودانگه

 -6 پروژه بهار:خیابان جهان آرا،نبش کوچه بهار

-7 پروژه اشک شهر: خیابان جهان آرا خیابان 24

 -6 پروژه 3ام آمیرآباد: خیابان کارگر شمالی خیابان 3

-7پروژه مستوفی:یوسف آباد،نبش 73 ام مستوفی

-8پروژه نفت:اقدسیه،بلوار اوشان ،شهرک البرز،کوهستان یکم

-9 پروژه قیطریه:قیطریه،کوچه دهقان،مهر 6،

-10 پروژه اردلان: ستارخان،اردلان،کوچه جلیلی مقدم

-11 پروژه پاتریس:خیابان شهرآرا،خیابان سیزدهم

-12 پروژه بهبودی:خیابان بهبودی،کوچه دشت

-13 پروژه شهدا:خیابان شهدا،خیابان مجاهدین،روبروی تالار سقاباشی کوچه نورانی

-14پروژه بهارستان:خیابان بهارستان،خیابان علائی،کوچه ثقفی،جنب تعاونی

-15 پروژه کاشانی پور:خیابان ستارخان،خیابان کاشانی پور،کوچه اردلان 27

– 16 پروژه اردلان: خیابان ستارخان،خیابان کاشانی پور،کوچه اردلان

-17 پروژه قائم:خیابان شهرآرا،خیابان 58 متری محمدی،کوچه گرزن،

-18 پروژه کیا:شهرآرا،خیابان کیا،خیابان امام منتظر شمالی ،کوچه 21

-19 پروژه گیشا:خیابان گیشا،خیابان 41 ام،تقاطع فرحزادی،ضلع شمال شرقی تقاطع

-20 پروژه فاطمی:خیابان فاطمی،خیابان شیخلر،کوچه خجسته

-21 پروژه دریان نو:ستارخان،خیابان حبیب الهی خیابان چهارم دریان نو،نبش کوچه میکائیلی

-22 پروژه زنجان:خیابان زنجان شمالی،کوچه شهید مسعودی

-23 پروژه جانبازان:خیابان امیرآبادشمالی،خیابان جانبازان،ضلع جنوب شرقی تقاطع 22

-24 پروژه 24 ام:اتوبان کردستان،خیابان 24 ،ضلع جنوب غربی تقاطع 21 متری دوم

-25 پروژه 35 ام جهان آرا:خیابان جهان آرا خیابان 35 ام

-26 پروژه جلفا:خیابان جلفا،خیابان کاویان شرقی

-38 پروژه 18 ام:خیابان جهان آرا،بین خیابان 18 و 16 ام

-34 پروژه پرچم :میدان توحید،خیابان پرچم

رضایت شما ،اعتبار ماست